قسمت دوم - موانع رشد اثرات محيط ناسالم

2 Просмотры
Издатель
قسمت دوم : موانع رشد- اثرات محيط ناسالم و نداشتن ارجحيت هاى درست
محیط ناسالم- از طریق روابط انسانی است، جایی که استرس و فشارهای روحی باشد ان محیط ناسالم خواهد بود. محیط سالم افراد سالم و روابط سالم است که بر روی شخص تاثیر میگذارند.
Категория
Дача
Комментарии выключены